Terminy i opłaty

1. Terminy zgłoszeń i nadsyłania publikacji do pism naukowych:

Zgłoszenia:

  • Do 30 czerwca 350 zł (doktoranci 250 zł)
  • Do 30 września 400 zł (doktoranci 350 zł)
  • Zniżka 10% dla członków PTKS

Termin nadsyłania publikacji:
Do 30 października 2019 r.

Informacja zwrotna do autorów zaakceptowanych zgłoszeń:
4 października 2019

2. Warunkiem publikacji jest udział w konferencji.

3. Opłata za udział w Konferencji obejmuje:

  • udział we wszystkich sesjach,
  • przerwy kawowe,
  • lunch,
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizatorzy nie przewidują zwrotu dokonanej opłaty.

5. Opłata  konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegów.

6. Opłatę należy uiścić na konto:

Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka

Nr rachunku bankowego: 19 1050 1764 1000 0024 1798 6904

Tytuł przelewu: „Konferencja Mowa nienawiści” + imię i nazwisko uczestnika

7. Potwierdzenie dokonania przelewu prosimy przesłać na adres:

konferencja@lustromediow.pl