Publikacja

Organizatorzy planują wydanie specjalnych wydań czasopism. O miejscu publikacji zadecyduje zgodność tematyczna z charakterem czasopisma oraz uzyskanie pozytywnych recenzji zgodnie z wymaganiami każdego z czasopism.

1. Terminy zgłoszeń i nadsyłania publikacji do pism naukowych:

  • Do 30 czerwca 350 zł (doktoranci 250zł)
  • Do 30 września 400 zł (doktoranci 350zł)
  • Zniżka 10% dla członków PTKS

2. Warunkiem publikacji jest udział w konferencji.