Komitet organizacyjny

Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, UG

Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, UG

Dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, UG

Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dr Konrad Knoch, UG

Dr Konrad Knoch, UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański / Europejskie Centrum Solidarności

Dr Anna Lusińska, UG

Dr Anna Lusińska, UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Mgr Monika Hapek, UJ

Mgr Monika Hapek, UJ

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mgr Barbara Cyrek, UJ

Mgr Barbara Cyrek, UJ

Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zainteresowania badawcze realizuje w obszarze nauk o mediach.

Mariana Fydrych, UJ

Mariana Fydrych, UJ

Dr Jacek Wojsław, UG

Dr Jacek Wojsław, UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Mgr Liwia Delińska, UG

Mgr Liwia Delińska, UG

Katedra Marketingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański