Organizational committee

Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, UG

Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, UG

Dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, UG

Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dr Konrad Knoch, UG

Dr Konrad Knoch, UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański / Europejskie Centrum Solidarności

Dr Anna Lusińska, UG

Dr Anna Lusińska, UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Mgr Monika Hapek, UJ

Mgr Monika Hapek, UJ

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mgr Barbara Cyrek, UJ

Mgr Barbara Cyrek, UJ

Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zainteresowania badawcze realizuje w obszarze nauk o mediach.

Mariana Fydrych, UJ

Mariana Fydrych, UJ

Mgr Liwia Delińska, UG

Mgr Liwia Delińska, UG

Katedra Marketingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Dr Jacek Wojsław, UG

Dr Jacek Wojsław, UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański